Algemene voorwaarden

DRAAGCONSULT/WORKSHOP

De Kleine Inktvis geeft enkel advies. De ouder blijft ten allen tijde verantwoordelijk voor het kind, zowel voor,
tijdens als na het consult of workshop.
Elk consult dient schriftelijk vastgelegd en bevestigd te worden via het inschrijvingsformulier, e-mail, WhatsApp of Facebook messenger. De ouder verklaart dat de opgegeven gegevens correct zijn, en
bevestigd hiermee voldoende geïnformeerd te zijn over de kostprijs, de duur en de inhoud van het
aangevraagde consult of de geboekte workshop.
Voor elk consult geldt dat de ouder een oppas mag meebrengen voor zijn/haar kind. Deze oppas wordt
in geen enkel geval onderricht in het dragen van kinderen. Korte voed- en verschoonpauzes worden
voorzien in de beschikbare tijd, maar indien er onvoldoende tijd blijkt om het consult binnen de
vooropgestelde termijn te beëindigen, wordt er een extra tarief van 13.75€ per bijkomend kwartier
aangerekend.
Indien ouder of kind een bepaalde medische aandoening of andere zorgvragende problematiek heeft
(gehad), dient dit voorafgaandelijk aan het consult/workshop gemeld te worden aan De Kleine Inktvis . Indien
nodig zal worden gevraagd contact op te nemen met de behandelend arts voor overleg.
De Kleine Inktvis behoudt steeds het recht de gemaakte afspraak te annuleren, te onderbreken of te verzetten
in geval van ziekte of overmacht.
Consulten en workshops die aan huis gegeven worden, dienen door te gaan in een rookvrije ruimte.
Rookt iemand van het gezin, dan dient dat van tevoren aangegeven te worden via het
inschrijvingsformulier. Wordt ter plaatse vastgesteld dat de ruimte niet rookvrij is, dan behoudt
 De Kleine Inktvis het recht het consult te annuleren met behoud van betaling, en/of extra kosten voor het
wassen van de dragers en doeken in rekening te brengen.
Huisdieren en andere afleidende factoren dienen tijdens de volledige duur van het consult ondergebracht
te worden in een andere ruimte.
Het advies gegeven in een persoonlijk (video)consult is niet overdraagbaar aan derden.

Annulatie

Het recht wordt behouden om een training te annuleren bij onverwachtse omstandigheden, door De Kleine Inkvis.

Bij het niet opdagen of binnen 24u voor aanvang van het consult te annuleren, wordt dit consult doorgerekend. Hiervoor wordt het bedrag van een gemiddeld consult (90min) genomen, namelijk: 82,50€.

Verhuur/Bruikleen

De doeken en dragers mogen vrij gebruikt worden door de huurder zolang dat binnen de gebruiksnormen van
het product in kwestie valt.

De huurder dient als een goede huisvader om te gaan met de producten.
Roken in en bij de doeken en dragers is niet toegestaan. Indien dit toch gebeurt kan de huurder extra kosten
worden aangerekend.
Wassen dient enkel na overleg te gebeuren. Indien noodzakelijk kunnen de producten lokaal met een zacht
detergent voor delicate stoffen gereinigd worden.
De prijs voor een week bedraagt 15€ en wordt betaald bij afhaling van de doek of drager.
De doeken en dragers moeten ten laatste terug binnen zijn op de dag zoals afgesproken.

Per dag te laat zal een
administratieve kost van 3€/dag in rekening worden gebracht.
Bij schade, verlies of diefstal wordt het aankoopbedrag van het product in rekening gebracht.

Workshops en trajecten

Annuleringsvoorwaarden

Annulatie door De Kleine Inktvis

Het recht wordt behouden om een training te annuleren bij onvoldoende deelnemers 5 dagen voor de aanvang van de training. U ontvangt een betalingsuitnodiging vanaf het moment dat er voldoende ingeschrevenen zijn.

Indien deelnemers zich alsnog onttrekken en er wordt vastgesteld dat er een te kleine groep is, kan alsnog de training worden geannuleerd. Het betaalde bedrag wordt dan terug gestort.

Annulatie door deelnemers

De betalingsuitnodiging ontvangt u 1 tot 2 weken voor aanvang van de training. Eenmaal de betaling is voltrokken, is er geen terugbetaling meer mogelijk.

U kunt zich wel te allen tijde laten vervangen door een andere persoon, indien ons dit voor aanvang van de opleiding wordt gemeld en deze persoon naar oordeel van de trainer aan de aanmeldingscriteria voldoet. Aan een dergelijke vervanging zijn geen kosten verbonden. Vervanging na start van de training is niet toegestaan.